Autopasion Tirane

Autopasion Tiranë u themelua në vitin 1994. Magazina në Tiranë ka një sipërfaqe prej 5000 m2
Autostrada Tirane-Durres Km1.
Nr tel 0688048761
info@autopasiontirana.al